services.jpg
Aodemper

Política de Protección de Datos

  • Inicio
  • Política de Protección de Datos

1. RESPONSABLE

A. Datos de contacto do Responsable

O responsable dos datos solicitados mediante esta web é

ASOCIACIÓN OURENSÁ DE ESCLEROSE MÚLTIPLE, PÁRKINSON E ENFERMIDADES RARAS (AODEMPER) con dirección RUA RECAREDO PAZ, Nº1, 32005, OURENSE ( OURENSE) E CIF G32209983. Vostede poderá contactar co responsable mediante o seguinte Email aodem@hotmail.es ou no teléfono 988252251

B. Identidade e datos de contacto do representante

MARÍA FERNANDA PATIÑO BUSTABAD

C. Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos

MARÍA FERNANDA PATIÑO BUSTABAD
info@aodemper.com

2. FINALIDADE

A. Descrición ampliada dos fins do tratamento

Xestión de clientes, contable, fiscal e administrativa

Publicidade e prospección comercial

B. Prazos ou criterios de conservación dos datos

Conservaremos os datos durante o tempo que sexa necesario para atender a solicitude e cumprir coas obrigacións legais esixidas.

Os datos que vostede nos facilitou serán conservados mentres sexan necesarios para as finalidades indicadas no punto 2.A., ou tamén serán almacenadas polo tempo esixido por distintas lexislacións aplicables.

C. Decisións automatizadas, perfís e lóxica aplicada

Os datos recolleitos mediante a páxina web non serán utilizados para tomar decisións automatizadas.

3. LEGITIMACION

A. Legislación aplicable

A lexislación aplicada é o Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 do 27 de abril de 2016 así como a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

B. Detalles da base xurídica do tratamento, nos casos de obrigación legal, interese público ou interese público ou interese lexítimo

Art. 6, apartado 1 letra a. Que considera o consentimento do interesado como unha base lexítima para o tratamento de datos persoais contidos neste ficheiro.

C. Obrigación ou non de facilitar datos e consecuencias de non facelo

Non está obrigado a facilitarnos os datos, con todo, será necesario para poder xestionar as suxestións ou peticións que necesite facernos mediante a páxina web.

4. DESTINATARIOS

A. Destinatarios

Organizacións ou persoas directamente relacionadas coa empresa, Administración pública con competencia na materia

B. Destinatarios específicos

É posible que encargados de tratamento poidan acceder aos datos facilitados mediante esta páxina web polo exercicio das súas funcións de mantemento.

C. Decisións de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes ou situacións

específicas aplicables

No existen.

D. Transferencias internacionais

5. DEREITOS

A. Como exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidad dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento

O interesado poderá coñecer, modificar, ou eliminar os datos que a empresa posúa acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal a RUA RECAREDO PAZ, Nº1, 32005, OURENSE ( OURENSE). O interesado poderá transferir os seus datos a outra entidade ou ben limitar os xa existentes que a empresa posúa acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal a RUA RECAREDO PAZ, Nº1, 32005, OURENSE ( OURENSE).

B. Dereito a retirar o Consentimento prestado

O interesado poderá retirar os datos que a empresa posúe acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal a RUA RECAREDO PAZ, Nº1, 32005, OURENSE ( OURENSE).

C. Dereito a reclamar ante a Autoridade de Control

O interesado poderá reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos acerca de toda incidencia que poida xurdirlle.

6. PROCEDENCIA

A. Información detallada da orixe dos datos

Facilitados polo propio interesado

B. Categorías de datos que se tratan

Nome e Apelidos

Email

Imaxen

Teléfono

Saúde